Tag Archives: kháng thuốc kháng sinh

Vì sao thuốc kháng sinh ngày càng mất tác dụng?

Vì sao thuốc kháng sinh ngày càng mất tác dụng?

Thuốc kháng sinh được bán và mua tương đối dễ dàng mặc dù đó là loại thuốc phải kê đơn, nên cũng xuất hiện tình trạng lạm dụng kháng sinh, dùng kháng sinh tràn lan, thiếu hiểu biết gây ra