Tag Archives: hướng dẫn uống thuốc

Hướng dẫn cách uống thuốc đạt hiệu quả cao nhất

Hướng dẫn cách uống thuốc đạt hiệu quả cao nhất

Việc hướng dẫn thời gian uống thuốc hợp lý là một tiêu chí bắt buộc của công tác dược lâm sàng trong bệnh viện. Khi sử dụng các loại thuốc dùng đường uống, điều được người bệnh quan tâm đầu tiên là uống