Tag Archives: Ghép dương vật

Thành tựu y học cách mạng hóa đời sống tình dục

Thành tựu y học cách mạng hóa đời sống tình dục

Kỹ thuật phát triển đã mở rộng giới hạn của y học. Không chỉ đem đến những thiết bị cứu sống con người, đột phá dược phẩm hoặc tay chân giả tạo cảm giác như thật, sức khỏe tình dục