Tag Archives: Em bé sinh từ một cha và hai mẹ

Phương pháp thụ tinh ống nghiệm nhằm sinh ra các em bé từ một cha và hai mẹ

Phương pháp thụ tinh ống nghiệm nhằm sinh ra các em bé từ một cha và hai mẹ

Một nhóm chuyên gia độc lập đánh giá tính an toàn của liệu pháp gen ty thể cho rằng phương pháp TPIVF cần được thực hiện thận trọng để ngăn ngừa các bệnh về gen nào đó có thể ảnh