Tag Archives: đường tiêu hóa

Thuốc tiêu hóa gây hại cho đường tiêu hóa

Thuốc tiêu hóa gây hại cho đường tiêu hóa

Thuốc điều trị sử dụng qua đường tiêu hóa cũng giống như thức ăn đưa vào cơ thể, bộ máy tiêu hóa có nhiệm vụ tiếp nhận và vận chuyển; tiêu hóa, hấp thu và thải trừ; cuối cùng được