Tag Archives: công nghệ thông tin

Trí tuệ nhân tạo giúp ích rất nhiều trong lĩnh vực y tế

Trí tuệ nhân tạo giúp ích rất nhiều trong lĩnh vực y tế

Theo Business Insider, các nhà khoa học tin rằng các chuyên gia thông tin thành thạo cả trong y học lẫn tin học sẽ sớm thay thế các bác sĩ X quang và bác sĩ bệnh lý học. Với khối