Tag Archives: căn bệnh

Bệnh đậu mùa (smallpox) đã chính thức bị xoá sổ trên toàn cầu

Bệnh đậu mùa (smallpox) đã chính thức bị xoá sổ trên toàn cầu

Năm 1980, tổ chức Y tế thế giới WHO xác nhận rằng một trong những căn bệnh đáng sợ nhất lịch sử – bệnh đậu mùa (smallpox) đã chính thức bị xoá sổ. Đó cũng chính là lần đầu tiên