Tag Archives: bệnh mỏi mắt

Bệnh mỏi mắt vào mỗi mùa thi cần dùng thuốc nào?

Bệnh mỏi mắt vào mỗi mùa thi cần dùng thuốc nào?

Tình trạng mỏi mắt thường gặp ở người sử dụng máy vi tính quá nhiều, đọc sách kéo dài dưới ánh sáng không đảm bảo, tập trung cao như vận hành máy, lái xe… Tiếp xúc với ánh sáng mặt