Tag Archives: bệnh khí phế thũng

Khí phế thũng là gì? và có nguy hiểm hay không?

Khí phế thũng là gì? và có nguy hiểm hay không?

Bệnh khí phế thũng chỉ gặp ở người lớn. Các tổ chức phổi như phế quản, phế quản trung bình, tiểu phế quản và tiểu phế quản tận cùng (có thể gọi là phế nang) đều có nguy cơ nhiễm