Tag Archives: Bệnh Alzheimer

Thử nghiệm tác dụng của các loại thuốc ngăn chặn bệnh Alzheimer

Thử nghiệm tác dụng của các loại thuốc ngăn chặn bệnh Alzheimer

Trong hai năm đầu của chương trình nghiên cứu, các nhà nghiên cứu sẽ thực hiện quét não và kiểm tra bộ nhớ của bệnh nhân để tìm ra dấu hiệu thuốc đang có tác dụng. Nghiên cứu thứ nhất